projekt

Projekt kuchni zostanie wykonany w przeciągu około 2/3 tygodni od ustaleń. Po spotkaniu oraz omówieniu projektu zostanie przygotowany kosztorys.